Thảo luận Tối ưu 4 yếu tố chính trong hơn 200 yếu tố xếp hạng của GG

5.00 star(s) 1 Vote

phongvan

Member

Các bạn nghĩ như nào về vấn đề này?

Google có đến hơn 200 yếu tố để xét xếp hạng một website trong một ngành nghề, nhưng chúng ta cũng k thể nào tối ưu hết được 200+ yếu tố đó.

Vậy chỉ cần tập trung vào 4 yếu tố chính xếp hạng SEO: bit.ly/2wl6TRQ thì mọi người đã làm chuẩn hết chưa?