Thảo luận So sánh giữa text link và guest post?

Bui Khac Quan

New Member
Hello các anh chị,
Em có thắc mắc về tác dụng của 2 loại backlink là Textlink từ các trang DA, PA cao so sánh với Guest post thì cái nào tốt hơn cho Landing page chính của website bán hàng ak?
Em cảm ơn.