một số diễn đàn đi link ngon cho ae seoer nha

philongst18

New Member
một số diễn đàn đi link ngon cho ae seoer nha!! mình có tổng hợp phía dưới:
webtretho
lamchame
phunu
suasoan
suckhoetoday
phunu8
trangtinlamdep

AE có thể tham khảo thêm một số bài viết về seo của mình trong site.