Hỏi đáp Lỗi textLenght này là do đâu?

Lan Thanh

New Member
Anh chị cho e hỏi, em viết 1 post là công thức món ăn, nay lần đầu tiên gặp nó báo lỗi kiểu này, gõ google ko ra bài nào chỉ dẫn. Anh chị cho e hỏi nó bị gì mà báo thế này ạ? có cách nào sửa lỗi này không ạ?
1548499887201.png