Lỗi dữ liệu có cấu trúc trong webmaster tool

dglan16

New Member
Mình làm theo hướng dẫn nhưng code website của mình ko có file single.php như theo hướng dẫn để sửa :(