Thảo luận List danh sách diễn đàn forum Backlink Dofollow miễn phí

4.70 star(s) 3 Votes

anhtu

Member
VIP LAT
1. forum: emma-thompson.org
User: matcat0411
Website: dehp.vn
2. forum: dangtinchotot.com
User: matcat0411
Website: dehp.vn
3. forum: sitevetinh.com
User: matcat0411
Website: dehp.vn
4. forum : thuvienwebsite.com
5. forum: tietkiemvui.com
User: matcat0411
Website: dehp.vn
6. forum: awesome-elephant.com
User: matcat0411
Website: dehp.vn
7. forum: aiglonsoft.com
User: matcat0411
Website: dehp.vn
8. forum: evadaokeo.com
User: matcat0411
Website: dehp.vn
9. . forum :roomfourteen.com
User: matcat0411
Website: dehp.vn
10.forum: joinobama.com
User: matcat0411
Website: dehp.vn
11. forum :hpvinfo.vn
User: matcat0411
Website: dehp.vn
12. forum : vincomshopingmall.com
User: matcat0411
Website: dehp.vn
13. forum: tayduasieuhang.com
User: matcat0411
Website: dehp.vn
14: forum: cannedhamonstage.com
User: matcat0411
Website: dehp.vn
15. forum: sosanhvietnam.com
User: matcat0411
Website: dehp.vn
16. forum: thuycuong.vn
User: matcat0411
Website: qdehp.vn
17. forum: Congtygiaohang.com
User: matcat0411
Website: dehp.vn
18. forum: veque.org
User: matcat0411
Website: dehp.vn
19. forum: noithatthviet.com
User: matcat0411
Website: dehp.vn
20. forum: thietkexonghoi.com.vn
User: matcat0411
Website: dehp.vn
tks admin
Add xác minh giúp em tài khoản này nhé.
ok bạn
 

Thuấn Nguyễn

Thiết bị rửa xe chuyên nghiệp univiet.com.vn
Forum: dangtinchotot.com
User: Thuấn Nguyễn
Website: univiet.com.vn, thietbiruaxe.vn, thietbilamlop.vn, caunang1tru.vn
 

Thuấn Nguyễn

Thiết bị rửa xe chuyên nghiệp univiet.com.vn
Forum: thuvienwebsite.com
User: Thuấn Nguyễn
Website: univiet.com.vn, thietbiruaxe.vn, thietbilamlop.vn, caunang1tru.vn
 

Thuấn Nguyễn

Thiết bị rửa xe chuyên nghiệp univiet.com.vn
Forum: tietkiemvui.com
User: Thuấn Nguyễn
Website: univiet.com.vn, thietbiruaxe.vn, thietbilamlop.vn, caunang1tru.vn
 

Thuấn Nguyễn

Thiết bị rửa xe chuyên nghiệp univiet.com.vn
Forum: citron-im.com
User: Thuấn Nguyễn
Website: univiet.com.vn, thietbiruaxe.vn, thietbilamlop.vn, caunang1tru.vn
 
Xin chào, tại sao tôi không đăng kí được các website trên. Nó hiện tại ghi là : Đăng ký mới hiện không được chấp nhận. Vì sao vậy. Làm sao tôi có thể đăng kí.
 

anhtu

Member
VIP LAT
Xin chào, tại sao tôi không đăng kí được các website trên. Nó hiện tại ghi là : Đăng ký mới hiện không được chấp nhận. Vì sao vậy. Làm sao tôi có thể đăng kí.
Hiện tại bên mình đang tạm dừng đăng kí trên các diễn đàn bạn nhé
 

Thuấn Nguyễn

Thiết bị rửa xe chuyên nghiệp univiet.com.vn
Forum:
awesome-elephant.com
aiglonsoft.com
evadaokeo.com
cair2008election.com

User: Thuấn Nguyễn
Website: univiet.com.vn, thietbiruaxe.vn, thietbilamlop.vn, caunang1tru.vn
 

thietkesimple

New Member
Ad duyệt giúp mình với ạ
1. forum: emma-thompson.org
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
2. forum: kslum.org
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
3. forum: lebulga.com
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
4. forum : dangtinchotot.com
5. forum: sitevetinh.com
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
6. forum: thuvienwebsite.com
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
7. forum: tietkiemvui.com
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
8. forum: citron-im.com
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
9. forum: ripdev.net
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
10.forum: awesome-elephant.com
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
11. forum: evadaokeo.com
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
12. forum : cair2008election.com
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
13. forum: roomfourteen.com
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
14: forum: joinobama.com
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
15. forum: vincomshopingmall.com
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
16. forum: tayduasieuhang.com
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
17. forum: chotottphcm.net
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
18. forum: nguoivietraovat.net
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
19. forum: cannedhamonstage.com
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
20. forum: sosanhvietnam.com
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
21. forum:thuycuong.vn
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
22. forum: sosanhvietnam.com
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
23. forum: veque.org
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
24. forum: noithatthviet.com
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
tks admin
 

anhtu

Member
VIP LAT
Ad duyệt giúp mình với ạ
1. forum: emma-thompson.org
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
2. forum: kslum.org
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
3. forum: lebulga.com
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
4. forum : dangtinchotot.com
5. forum: sitevetinh.com
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
6. forum: thuvienwebsite.com
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
7. forum: tietkiemvui.com
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
8. forum: citron-im.com
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
9. forum: ripdev.net
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
10.forum: awesome-elephant.com
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
11. forum: evadaokeo.com
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
12. forum : cair2008election.com
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
13. forum: roomfourteen.com
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
14: forum: joinobama.com
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
15. forum: vincomshopingmall.com
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
16. forum: tayduasieuhang.com
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
17. forum: chotottphcm.net
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
18. forum: nguoivietraovat.net
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
19. forum: cannedhamonstage.com
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
20. forum: sosanhvietnam.com
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
21. forum:thuycuong.vn
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
22. forum: sosanhvietnam.com
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
23. forum: veque.org
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
24. forum: noithatthviet.com
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
tks admin
Mỗi diễn đàn đăng đủ 10 bài mới được xét duyệt bạn nhé
 

tranphi5511

New Member
Diễn đàn: emma-thompson.org/
Thành viên: tranphi2901
website: lazada.vn

Diễn đàn: sitevetinh.com
Thành viên: tranphi2901
website: lazada.vn

Diễn đàn: thuvienwebsite.com
Thành viên: tranphi2901
website: lazada.vn

Diễn đàn: tietkiemvui.com
Thành viên: tranphi2901
website: lazada.vn

Diễn đàn: citron-im.com
Thành viên: tranphi2901
website: lazada.vn

Diễn đàn: evadaokeo.com
Thành viên: tranphi2901
website: lazada.vn

Diễn đàn: joinobama.com
Thành viên: tranphi2901
website: lazada.vn

Diễn đàn: hpvinfo.vn
Thành viên: tranphi2901
website: lazada.vn

Diễn đàn: tayduasieuhang.com
Thành viên: tranphi2901
website: lazada.vn

Diễn đàn: cair2008election.com
Thành viên: tranphi2901
website: lazada.vn

Diễn đàn: vincomshopingmall.com
Thành viên: tranphi2901
website: lazada.vn

em đủ 10 bài rồi mong ad set dùm em ạ
 

thietkesimple

New Member
Ad duyệt giúp mình với ạ, đã đủ 10 bài
1. forum: emma-thompson.org
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
2. forum: kslum.org
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
3. forum: lebulga.com
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
4. forum : dangtinchotot.com
5. forum: sitevetinh.com
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
6. forum: thuvienwebsite.com
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
7. forum: tietkiemvui.com
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
8. forum: citron-im.com
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
9. forum: evadaokeo.com
User: thietkesimple
Website: kientrucdanang.info
 

anhtu

Member
VIP LAT
Diễn đàn: emma-thompson.org/
Thành viên: tranphi2901
website: lazada.vn

Diễn đàn: sitevetinh.com
Thành viên: tranphi2901
website: lazada.vn

Diễn đàn: thuvienwebsite.com
Thành viên: tranphi2901
website: lazada.vn

Diễn đàn: tietkiemvui.com
Thành viên: tranphi2901
website: lazada.vn

Diễn đàn: citron-im.com
Thành viên: tranphi2901
website: lazada.vn

Diễn đàn: evadaokeo.com
Thành viên: tranphi2901
website: lazada.vn

Diễn đàn: joinobama.com
Thành viên: tranphi2901
website: lazada.vn

Diễn đàn: hpvinfo.vn
Thành viên: tranphi2901
website: lazada.vn

Diễn đàn: tayduasieuhang.com
Thành viên: tranphi2901
website: lazada.vn

Diễn đàn: cair2008election.com
Thành viên: tranphi2901
website: lazada.vn

Diễn đàn: vincomshopingmall.com
Thành viên: tranphi2901
website: lazada.vn

em đủ 10 bài rồi mong ad set dùm em ạ
ok bạn