Thảo luận link cũ bị lỗi giờ muốn chuyển hướng qua link mới

tranngocthuy

Administrator
Staff member
VIP LAT
mình đang làm website: http://banhkem.org/ mình sửa bài viết và link thay đổi, tìm từ khóa thì link cũ lên nhưng không vào được giờ mình muốn chueyern qua link mới thì làm sao ạ?
Sorry vì trả lời bạn trễ, bạn liên hệ với coder redirect 301 từ link cũ về link mới!