Hỏi đáp Hỏi giá mua backlink

Ngô My

New Member
Mua textlink và mua backlink khác nhau ở điểm nào vậy anh (chị)? Và nên mua textlink hay mua backlink?