[Share] Combo 2 Plugin Sliders Bán Chạy Nhất: Revolution & LayerSlider

luannguyen

Moderator
Staff member
VIP LAT
[Share] - Slider Revolution Responsive WordPress Plugin & LayerSlider Responsive WordPress Slider Plugin


1. Slider Revolution Responsive WordPress Plugin

Homepage: https://bitly.li/8C8Q
Phiên bản mới nhất: Slider Revolution Responsive WordPress Plugin
Giá: 26$
Số lượng Sales: 338.9K
Ngày cập nhật: 17-09-2019
Download: https://bitly.li/XuhdW

2. LayerSlider Responsive WordPress Slider Plugin
Homepage: https://bitly.li/vRLAo
Phiên bản mới nhất: LayerSlider Responsive WordPress Slider Plugin
Giá: 25$
Số lượng Sales: 98.7K
Ngày cập nhật: 04-09-2019
Download: https://bitly.li/PB4jXI

Download: Link Google Drive (để tải và xem được vui lòng đăng ký và đừng quên đọc chính sách và điều khoản của box).