Thảo luận Chia sẻ danh sách diễn đàn chất lượng tại VN

hainamcp

New Member
list này chán nhỉ.
Vào thấy chẳng ai hoạt động gì. toàn đăng bài cách mấy tháng hoặc nửa năm