Thảo luận Anh em đang dùng phần mềm Facebook nào?

huytb07t1

New Member
Hi anh em!
Có quá nhiều phần mềm giúp mình marketing trên Facebook.
Không biết anh em đang dùng phần mềm nào? Nếu được anh em chia sẻ nhé.