video marketing

  1. T

    Lý do video marketing trở nên phổ biển trong năm 2018

    Video marketing - thứ vũ khí đắc lực của các nhà quảng cáo khi muốn tiếp cận nhanh chóng khách hàng tiềm năng. Sức ảnh hưởng của video marketing trong năm qua đã rất mạnh mẽ và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Vậy hẳn là đã đến lúc chúng ta đặt câu hỏi tại sao video marketing lại đang là một trong...