search console

  1. tranngocthuy

    Thảo luận [Xử lý lỗi Search Console] New Index coverage issue detected for site

    Mấy bữa nay có nhiều bạn pm hỏi mình về việc Google gửi thông báo lỗi: New Index coverage issue detected for site... Với những trang web đã Add vào Search Console thì Google gửi email thông báo cũng như có thông báo trong trang Search Console. √ Thông báo qua email: √ Thông báo qua search...