rich snippet

  1. tranngocthuy

    Thảo luận Có nên chèn content (text) phía cuối cùng của footer 4.80 star(s) 6 Votes

    Có nhiều anh chị em làm SEO nghĩ việc chèn content (text) phía cuối cùng của footer sẽ giúp cho nội dung trên landing page nhiều text dễ SEO hơn. Hôm nay có người hỏi Avinash Murthy có hỏi Gary Illyes trên Twitter câu hỏi đại loại vậy và chúng ta cùng xem câu trả lời: Chúng ta cùng...