mobile-first index

  1. bichphuongnguyen45

    Google Update | Google sắp sửa thực hiện mobile-first index

    Google đang có kế hoạch triển khai thực hiện mobile-first index cho nhiều trang web hơn nữa trong tương lai gần. Các webmaster đã sẵn sàng cho sự kiện này chưa? Kỹ sư Google Gary Illyes, trong hội thảo PubCon dành cho các webmaster đã phát biểu rằng trong vài tuần tới, Google sẽ thực hiện...