mini game seo

  1. tranngocthuy

    Hỏi đáp [Mini Game] Thuật toán nào của Google quan trọng nhất 5.00 star(s) 7 Votes

    Hello anh chị em, Để vừa tạo ra sân chơi bổ ích cho anh em làm SEO, vừa có kiến thức vừa là nơi giao lưu chúng ta sẽ có mini game về SEO với câu hỏi: Theo anh chị em thì: Thuật toán nào của Google quan trọng nhất? I. Thể lệ cuộc chơi 1. Trả lời câu hỏi của bạn bằng cách reply tại topic này...