matt cutts

  1. tranngocthuy

    Thảo luận Dùng thẻ meta keywords không phải là dấu hiệu spam 5.00 star(s) 1 Vote

    Hello, Trước khi Google sử dụng thẻ meta keywords là một yếu tố xếp hạng. Nhưng từ năm 2009 thì Matt Cutts có đưa thông báo là Google không dùng nó để xếp hạng (1). Dưới đây là mẫu thẻ meta keywords: <meta name="keywords" content="từ khóa 1, từ khóa 2, từ khoá 3" /> Bạn có thể xem thêm...
  2. tranngocthuy

    Tín hiệu mạng xã hội không phải yếu tố trực tiếp xếp hạng 5.00 star(s) 1 Vote

    Vừa có trao đổi với 1 bạn về các tín hiệu mạng xã hội mình coi lại tin tức thì Gary Illyes có khẳng định là tín hiệu mạng xã hội không phải là yếu tố trực tiếp xếp hạng website của chúng ta. Đó là trực tiếp còn gián tiếp thì chưa thấy Google nói gì, việc này mình sẽ phân tích phía dưới bài viết...