backlink

  1. tranngocthuy

    Thảo luận Backlink từ các site khác ngôn ngữ? 5.00 star(s) 1 Vote

    Trong thời gian vừa qua có nhiều bạn hỏi mình về chủ đề Backlink từ các site khác ngôn ngữ? Nay tiện đang phân tích backlink cho một khách hàng tư vấn SEO nên tạo topic này anh chị em SEOBer trao đổi. Chúng ta thường hay nói baclink cùng chủ đề bao giờ cũng tốt, chưa nói tới dofollow hay...